Què és la Neuropsicologia?

  La Neuropsicologia és la disciplina dins de la Psicologia que té com a estudi la neurocognició. Hi ha moltes maneres de classificar les funcions neurocognitives. Totes elles participen en major o menor mesura en les nostres activitats del dia a dia. Les més conegudes potser siguin l'atenció i la memòria. Un exemple quotidià de la importància de l'atenció és quan som capaços de parlar durant un temps amb algú en un lloc ple de soroll. En aquest cas, la nostra atenció ens permet dues coses vitals: filtrar només la conversa i no el soroll, i mantenir-nos atents al que ens estan dient. La memòria no és menys important, i sense ella no podríem beneficiar-nos de les experiències passades viscudes .

Per a què serveix un informe Neuropsicològic?

  L'avaluació neuropsicològica té com a metes principals el mesurament del rendiment neurocognitiu en general, la detecció d'anomalies o disfuncions, i la determinació d'un possible procés de deteriorament cognitiu. Aquestes estimacions han d'anar acompanyades de la delimitació de les conseqüències funcionals en el dia a dia del perfil identificat en aquesta persona. Un informe neuropsicològic és un text en el qual s'analitzen i relacionen totes aquestes informacions. 
Dit d'una altra manera, a través de l'avaluació i l'informe neuropsicològic aconseguim saber si els problemes que una persona pot tenir en atenció, memòria, llenguatge o qualsevol altra funció, són normals per a la seva edat, per al seu estat de salut, i si és esperar que aquests empitjorin o millorin. Igual de rellevant és conèixer les conseqüències possibles en el treball, les relacions amb les altres persones o la seva autonomia. Per tot això, l'avaluació inclou aspectes interpersonals i emocionals.

En què consisteix la rehabilitació cognitiva?

  La Rehabilitació Cognitiva és un tractament psicològic que intenta millorar el funcionament neurocognitiu mitjançant un procés d'aprenentatge i tracta d'incidir en el funcionament real. Una persona pot tenir alterada la seva atenció o memòria per diversos motius, alguns d'ells d'origen mèdic . Això no implica que no pugui millorar el seu rendiment en aquestes funcions a través d'un tractament com la rehabilitació cognitiva.
  Hi ha diferents maneres de fer rehabilitació cognitiva. Nosaltres apostem per un enfocament que tingui com a objectiu central la millora directa dels problemes del dia a dia, a través d'estratègies que s'integrin en la vida quotidiana de la persona.

A qui li pot interessar?

  Com dèiem abans, moltes alteracions en les nostres funcions mentals són degudes a un problema mèdic. Persones que han patit traumatismes arran d'un accident, ictus cerebrovasculars o una demència són exemples de situacions mèdiques que afecten les nostres funcions cognitives. D'altra banda, en moltes ocasions l'estrès o els problemes emocionals poden alterar de manera temporal la nostra atenció o memòria. És per això que una adequada avaluació neuropsicològica, al costat d'una exploració mèdica, pot descartar un origen orgànic d'aquestes alteracions.
  Finalment, destacar la importància de la família de la persona afectada. Diverses investigacions han trobat que la col•laboració en la rehabilitació cognitiva millora els resultats obtinguts. No menys important són les reaccions emocionals de la família i com afronten la convivència amb la persona que té dèficits cognitius. El suport als familiars al costat de pautes orientadores , són elements crítics per a superar amb èxit aquesta situació.
  El centre àgora disposa de professionals qualificats i amb experiència en la neuropsicologia. Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb el centre àgora.

© 2023 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona