Tallers en grup > Prevenció dels trastorns de la conducta alimentaria

Descripció
Amb aquesta activitat es volen prevenir les conseqüències dels mals hàbits alimentaris, tan per excés com per defecte, en els adolescents, a causa dels greus problemes que ocasionen individualment i socialment.


Objectius
 • Exposar els canvis que es donen en l'adolescència: físics (forma, hormones, s'ha d'acceptar nova identitat)  i psicològics (es passa del pensament concret al abstracte; creació de la identitat pròpia; per lo que es trenca amb els models seguits fins a les hores, pares; interessos nous; )
 • Ensenyar que ha de ser una dieta equilibrada. Importància de l'exercici físic.
  • Trencar tabús i falses creences sobre alimentació: “menjar bé, menjar de tot,
   no són sinònims d'engreixar”
 • Millorar l'autoestima a través de l'acceptació del seu cos, i remarcar el poder dels estereotips publicitaris.
 • Mostrar les conseqüències que pot tenir una mala alimentació, tant des del punt de vista físic com mental.
 • Finalment el que es vol obtenir a nivell individual és una reflexió personal que permeti una interiorització de valors sans enlloc de valors menys sans. 


Metodologia
La metodologia combina el treball individual i el treball en equip, de forma participativa i dinàmica. L'activitat es divideix en dues parts:
 1. Una part: pràctica a nivell grupal (amb diferents subgrups) de diferents exercicis en base a la informació tractada. 
 2. L'altra part: exposició per part dels professionals dels continguts teòrics

Material
Pissarra, folis en blanc, bolígrafs.


© 2024 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona