Tallers en grup > Creixement Personal

Presentació
En aquest taller es pretén fer un viatge perquè la persona en tregui el millor partit d’ell/a mateix/a , és a dir, anar desxifrant cada una de les seves dimensions com a ser humà i com  la seva expressió i projecció a la vida pot fer que sigui una persona més complerta, sana i satisfeta. Això és Creixement personal.

En aquest taller es pretén il•lustrar les diferents dimensions que componen la  persona i que per ser complerta la base està en creure en tu i en relacionar-te de manera funcional amb el altres. Ensenyar la importància que les  habilitats socials poden tenir en la nostra quotidianitat. La manca d'elles pot dur a la persona a tenir conflictes, generant angoixa  per mantenir una lluita passiva o submisa davant de qualsevol situació. L’assertivitat (part de les habilitats socials) és la manera com la persona es posiciona davant la vida; l'assertiu és aquell qui expressa el seu pensament, sentiments i desitjos pensant que la persona a qui li diu també té el mateix dret, i poden no coincidir, per tant també es respecta en els altres, generalment no es queda amb el problema sinó que busca la solució al problema. Una definició que s'entén fàcilment és aquella conducta que no és ni passiva ni agressiva, sinó un punt mig. 
Ser assertiu no significa que tot surti bé. A vegades això implica un procés d'adaptació i reposicionament que a vegades no és fàcil, però el resultat és deslliurar-nos de moltes pors.  

Tothom al principi es pensa que és impossible, però això es sol pensar si: 
 • Si ningú m'ha ensenyat adequadament 
 • i/o
 • Si ho faig però l'ansietat em bloqueja 

No són categories estàndard, hi ha vegades que es solapen, hi ha una tendència. Cada un de nosaltres tenim un estil predominant. Hi ha poca gent que sigui assertiu, és una habilitat que per fortuna s'aprèn. I millor comença com més d'hora millor. 

Objectius 

L'objectiu és  treballar la manera com et relaciones amb tu mateix i amb els altres i la valoració que en fas d'ella. Si el balanç és poc satisfactori, l’objectiu de l'entrenament de la conducta assertiva és treballar els sentiments de tristesa, el ressentiment, l'ansietat derivada de les relacions interpersonals, etc.  A través de: 

 1. Aprendre a tenir un bon control d'ansietat 
 2. Treballar el pensament distorsionat a través de la reestructuració cognitiva
 3. Reforçar l'autoestima 
 4. Reaprendre a relacionar-me millor amb mi mateix i amb els altres

Metodologia 
Les principals tècniques per iniciar aquest inicial viatge es duran a terme amb 3 blocs:

Bloc I – L'ara i l'aquí  
 1. Presentació de qui som
 2. El joc del colors
 3. L'estàtua humana 
 4. El joc de la confiança
 5. Descobrint les meves necessitats i motivació 
 6. Tècniques de respiració i relaxació 
 7. Un cafè, si us plau! 
Bloc II – Autoestima 
 1. Com tinc la meva autoestima (accentuar els meus punts positius i  reestructurar els meus negatius)
 2. El Jo real i el jo ideal 
 3. El bot salvavides
Bloc III  - Habilitats Socials 
 1. Què són les habilitats socials 
 2. Saber quines esferes té la conducta habilidosa socialment
 3. Saber quins són els drets assertius 
 4. Avantatges del comportament assertiu 
 5. Carícies per escrit 
 6. Saber dir NO 
 7. Donar i rebre afecte 
 8. L'aneguet Lleig
 9. Teatres de la quotidianitat (rol-playing)
 10. Kit autoestima-assertivitat
 11. Collage
En els 3 blocs anteriors es dona la part teòrica i reflexiva, així com també exercicis individuals i també a través de la representació d'escenes (rol-playing). 

Material
 • Material bàsic (fulls, bolígrafs i pissarra) 
 • Portàtil
 • Canó de projecció 


© 2023 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona