Tallers en grup > Homofòbia i transfòbia

Descripció
 • Imatges
 • Definició dels termes: homosexualitat, bisexualitat, transsexualitat, homofòbia, bifòbia i transfòbia.
 • El Joc dels cartells.
 • El món al revés (diàleg).
 • Trencar amb els estereotips i mites. Columnes de l'amor.
 • Anunci en contra la homofòbia.
 • Eslògan (que pensin un anunci i creïn un eslògan).
 • Conclusions finals.
 • Pàgines web d'interès.

Objectius
Per tant, per aconseguir-ho treballarem de manera més específica els següents objectius vers la homofòbia: 
 • Promoure estratègies i recursos per prevenir la homofòbia, bifòbia i transfòbia.
 • Identificar els comportaments discriminadors i abusius.
 • Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre persones del mateix sexe, és a dir, afavorir relacions igualitàries.

Metodologia
El taller està dividit en tres parts:
 1. Imatges més l'explicació dels conceptes teòrics (definició d'homosexualitat, bisexualitat, transsexualitat, homofòbia, bifòbia i transfòbia).
 2. Activitats (amb la participació dels alumnes). I explicació dels estereotips i mites al voltant de la homosexualitat (trencar amb aquests estereotips i mites).
 3. Veure un anunci en contra la homofòbia, i que els alumnes creïn un eslògan d'un anunci que ells farien. I per últim, les conclusions finals dels taller. 
Material
Projector amb portàtil, pissarra, folis en blanc i bolígrafs i connexió a Internet.


© 2023 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona